EXPLORA  
gz-psycholoog informatie gz-psycholoog-orthopedagoog projecten onderwijsbegeleiding  
 

 


EXPLORA
PRAKTIJK VOOR PSYCHOLOGIE EN ORTHOPEDAGOGIEK |
ONTWIKKELING & BEGELEIDING
VOLWASSENEN EN KINDEREN / JEUGD

informatie en aanmelding:
telefoon 06 - 54 96 73 25 | 020 - 682 44 08

Klachtenregeling

Allereerst kunt u met uw klacht terecht bij mw. Drenthe zelf.
De meeste klachten kunnen op deze wijze worden opgelost.

Als bovenstaande mogelijkheid niet tot een oplossing leidt, kunt u uw klacht deponeren bij een van de beroepsverenigingen waarbij mw. Drenthe is aangesloten of geregistreerd: de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, www.nvo.nl) en het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen, www.psynip.nl).
Tevens is het mogelijk een klacht in te dienen bij het BIG register.

Bij vragen of klachten over de geleverde zorg kunt u zich ook richten tot de inspectie voor de gezondheidszorg (igz.nl) of contact opnemen met de klachtencommissie van P3NL (p3nl@klachtencompany.nl).