EXPLORA  
gz-psycholoog informatie gz-psycholoog-orthopedagoog projecten onderwijsbegeleiding  
 

 


EXPLORA, mw. drs. C.M. Drenthe
PRAKTIJK VOOR PSYCHOLOGIE EN ORTHOPEDAGOGIEK |
ONTWIKKELING & BEGELEIDING
VOLWASSENEN EN KINDEREN / JEUGD

informatie en aanmelding:
telefoon 06 - 54 96 73 25 | 020 - 682 44 08

Verwijzing:
Huisarts / Jeugdarts, Sociaal Team / Ouder-Kind Team, Medisch specialist

Aanmelding:
Kinderen en jongeren worden aangemeld door de ouders/verzorgers.
Volwassen cliënten kunnen zelf telefonisch of via de voicemail aanmelden (geen wachtlijst), daarna worden zij teruggebeld en kan er een afspraak worden gemaakt.
Bij de intake en inschrijving wordt een verwijsbrief van de huisarts gevraagd voor Generalistische Basis GGZ of een indicatie van het Sociaal Team of Ouder-Kind Team.
Ook kan EXPLORA cliënten na aanmelding voordragen bij het Sociaal Team, indien gewenst.

Start en verloop hulpverlening:
In de intakegesprekken worden uw vragen duidelijk en wordt een behandelplan of begeleidingsplan afgesproken.
In veel gevallen is er een onderzoek gewenst.
Dit kan bestaan uit de volgende stappen: gesprekken en contact met betrokkenen, testafname, observatie, verslaglegging, bespreking van de onderzoeksresultaten en het advies.
Wij stellen het op prijs om - als u ons daarvoor toestemming geeft - met uw huisarts en/of andere verwijzers samen te werken en hen op de hoogte te houden.
Gegevens van cliënten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
Een privacyverklaring kan extra worden opgesteld op verzoek.