EXPLORA  
gz-psycholoog informatie gz-psycholoog orthopedagoog projecten onderwijsbegeleiding  
 

 


EXPLORA
ONDERWIJSBEGELEIDING / SCHOOLPSYCHOLOOG

informatie en aanmelding:
telefoon 06 - 54 96 73 25 | 020 - 682 44 08

Voor leerlingen die individuele hulp nodig hebben in of buiten de school kan naar Explora worden verwezen.

Kosten van deze orthopedagogische of psychologische hulp bij leer- en onderwijsproblemen kunnen door de ouders worden gedeclareerd bij hun ziektekostenverzekering, wanneer zij aanvullend verzekerd zijn.