EXPLORA  
gz-psycholoog informatie gz-psycholoog-orthopedagoog projecten onderwijsbegeleiding   

 

EXPLORA, mw. drs. C.M. Drenthe
PRAKTIJK VOOR PSYCHOLOGIE EN ORTHOPEDAGOGIEK |
ONTWIKKELING & BEGELEIDING
VOLWASSENEN EN KINDEREN / JEUGD

EXPLORA Instituut biedt gecontracteerde zorg Basis-GGZ, Gespecialiseerde GGZ (niveau GZ-Psycholoog) en WMO aan volwassenen en aan kinderen/jongeren. Het gaat hierbij om gespecialiseerde hulp.
Deze hulp wordt vergoed door de zorgverzekeringen en de gemeenten.


Link naar PERBERICHT 25-05-2021
Testen en toetsen, normering en Corona-effecten

Ik ben tijdens de Coronacrisis actief met en voor mijn cliënten.
Ik hoop dat u aandacht kunt schenken aan het probleem waar leerlingen en professionals zoals ik in Nederland mee te maken hebben.
Er is weinig duidelijkheid over de gehele linie vanuit het beleid en voorlichting en ik hoop dat daar z.s.m. verandering in komt, aangezien het einde van het schooljaar 2020-2021 in zicht komt en kinderen en jongeren niet individueel moeten worden afgerekend op hun leerprestaties en IQ testen maar dat ingezien wordt dat de Coronacrisis in het onderwijs moet worden erkend als een dringend maatschappelijk probleem dat nu al meer dan een jaar gaande is en inmiddels twee schooljaren beinvloed heeft waarbij het einde nog niet in zicht is.
Bij voorbaat dank.

Vriendelijke groet,
mw. drs. C.M. Drenthe
GZ Psycholoog BIG | Psycholoog NIP K&J | Orthopedagoog Generalist BIG


EXPLORA - Volwassenen (vanaf 18 jaar - 60+):

  • Behandeling en Begeleiding bij uiteenlopende psychische problemen in verband met zorgtaken, zelfontwikkeling, reïntegratie en revalidatie. Ook kan kortdurende ambulante hulp (i.s.m. een thuiszorgorganisatie) bij complexe thuiszorg situaties worden aangevraagd
  • Begeleiding bij problemen tweede taal verwerving (NT2), leerstoornissen
  • Dagopvang en Begeleiding in het kader van (re)integratie en revalidatie, op de locatie van EXPLORA of als Ambulante hulp

EXPLORA - Kinderen & Jeugd (0-18 jaar):

Hulpverlening aan kinderen en/of ouders en begeleiders: in gezin, onderwijs, opvang, zorgbedrijf, begeleid wonen, jeugdinstelling.

  • Behandeling op het gebied van: gedrags- en ontwikkelingsproblemen, vroeg kinderlijke ontwikkeling (baby- en peuterobservatie), ouder- en kind contact, sociaal-emotionele problemen, verslaving, gezins- en opvoedproblemen, onderwijs-leerproblemen
  • Speltherapie en -diagnostiek
  • Onderzoek naar het Belang van kinderen in het Vreemdelingenrecht
  • Onderzoek in het kader van Gesloten Plaatsing Jeugd (Jeugdzorg Plus)
  • Onderwijs- en Ontwikkelings Begeleiding (schoolpsycholoog/orthopedagoog):
    school- en beroepskeuze onderzoek, intelligentieonderzoek (o.a. LVB en hoogbegaafdheid), laaggeletterdheid, leerachterstanden, problemen tweede taal verwerving (NT2), leerstoornissen, externe ambulante begeleiding bij LWOO en Praktijk Onderwijs