EXPLORA  
gz-psycholoog informatie gz-psycholoog-orthopedagoog projecten onderwijsbegeleiding   

 

EXPLORA, mw. drs. C.M. Drenthe
PRAKTIJK VOOR PSYCHOLOGIE EN ORTHOPEDAGOGIEK
KINDEREN / JEUGD EN VOLWASSENEN

Als praktijk voor psychologie en orthopedagogiek bieden wij hulp aan
kinderen en jongeren tot 18 jaar. Wij geven ouders adviezen en
begeleiden bij opvoedingsproblemen, onderwijs-leerproblemen,
ontwikkelings- en gedragsproblemen.

Daarnaast is er een hulpverleningsaanbod voor volwassenen met
problemen op het gebied van ouderschap, zorgtaken en de eigen
ontwikkeling, ook in relatie tot andere betrokkenen.

EXPLORA Amsterdam
Van Hallstraat 25 Hs-A
1051 GX Amsterdam
Tel: 020 - 682 44 08

EXPLORA Praktijk Locatie Noord-Oost
Zuiderdiep 521-A
7876 BE Valthermond (Drenthe)
Tel: 06-54 96 73 25